ساخت یک باب مکتب به هزینه شخصی مردم در راغستان بدخشان

۲۹ عقرب ۱۳۹۸

باشندگان ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، یک بابت مکتب هشت صنفی را با هزینه شخصی خودشان اعمار کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مکتب دخترانه با هزینه یک میلیون و دو صد هزار افغانی اعمار شده است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان آمده است که این مکتب دارای هشت صنف درسی بوده و در مرکز ولسوالی راغستان اعمار شده است.

به نقل از خبرنامه، باشند‌گان قریه‌ های لشکرجا، گوردر، تنیلر، وخنیده، ورسندر، والک، و والکدره در ساخت این مکتب سهم داشتند.

ولایت بدخشان از جمله ولایت های پرنفوذ کشور است که به مانند اکثر مناطق کشور در بخش معارف با مشکلات عمده ای روبرو است.

بدخشان

مکتب

هزینه شخصی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.