ساخت دیوار تورخم مغایر با اصول همسایگی است

تورخم-4وزارت خارجه افغانستان اعمار دروازه از سوى پاکستان در مرز تورخم را خلاف تعهدات طرفین و یک اقدام نامناسب می داند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مطلب در خبرنامه وزارت امور خارجه ذکر شده و آمده است که دولت افغانستان، اعمار دروازه در تورخم را تأسف بار و برخلاف عرف حاکم در این خصوص و در مغایرت با اصول حسن همجواری خوانده و آن را شدیداً محکوم می نماید.

در خبرنامه آمده است که دولت افغانستان، این اقدام پاکستان که برخلاف توافقات قبلی صورت گرفته است را خلاف تعهدات طرفین می داند.

وزارت خارجه تذکر داده است که دولت افغانستان، گزینه های مختلف برای جلوگیری از تداوم این تخطی ها از جانب پاکستان را، جداً مورد بررسی قرار می دهد.

این دروازه در حالی اعمار شده است که حدود دوه ماه قبل و بعد از اقدام پاکستان مبنی بر اعمار دروازه مرزی در تورخم، نیروهاى مرزی کشور افغانستان واکنش جدی نشان داده و با نظامیان پاکستان درگیر شدند که تلفات سنگین بر دو طرف برجا گذاشته بود.