ساختمان ولسوالی مارجه هلمند به تصرف طالبان در آمد

هلمندمقام های محلی ولایت هلمند در جنوب غرب کشور می گویند که گروه طالبان ساختمان ولسوالی مارجه این ولایت را تصرف خود در آوردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طالبان پس از چهار روز نبرد با نیروهای امنیتی کشور، شب گذشته وارد ساختمان ولسوالی مارجه شدند و کنترل کامل این ساختمان را به اختیار گرفته اند.

براساس گزارشها در حال حاضر ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی نیز در محاصره طالبان قرار دارد و نبرد شدید میان مهاجمان طالبان و نیروهای امنیتی در چند نقطه و در چند متری ساختمان فرماندهی پولیس ادامه دارد.