زن اختطافچی بازداشت شد

lsdkfsموظفین امنیت ملی یک باند ۶ نفری اختطاف چیان به شمول یک زن را از ولایت پروان بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گروه به سرکردگی محمد افضل مشهور به تورن جنرال پیکار از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بازداشت شده اند.

ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه ای می گوید که در این باند، یک زن نیز شامل بوده است و با توجه به ارتباط با والی نام نهاد شورشیان طالب برای ولایت پروان، قصد انجام اعمال تروریستی، تخریبی و اختطاف در این ولایت را داشتند.

در خبرنامه آمده است که این باند بالفعل با ۲۳ میل سلاح مختلف النوع، دو عراده موتر نوع تندرا و بنز، اوراق جعلی، لباس های نظامی و چندین پاسپورت سفید دستگیر شده اند.

این در حالی است که به تازه گی نیز یک گروه شش نفری اختطاف چیان از شهر کابل بازداشت شده اند.