اسد ۲۵, ۱۳۹۹

نگرانی حامد کرزی از ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشورمان به ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان خوش‌ بین نیست.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشورمان به ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان خوش‌ بین نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهور پیشین افغانستان که در سفرش به آسترالیا گفته ‌است که حضور نیروهای خارجی در افغانستان در سیزده ‌سال گذشته بهره‌ای برای کشور نداشته و تا کنون جنگ ادامه دارد.

اقای کرزی که در اواخر حکومتش از میانۀ خوبی با ایالات متحدۀ امریکا برخوردار نبود، این روابط پس از خودداری از امضای پیمان امنیتی میان دوکشور توسط او، کاملن به تیره‌گی انجامید.

با این حال امریکا می‌گوید که با ایجاد حکومت وحدت ملی فصل جدیدی از همکاری میان دوکشور باز شده و در سفر رییس جمهور غنی به این کشور، حکومت و کانگرس امریکا استقبال بی‌پیشینه‌یی نیز از او به عمل آورد.

حامد کرزی حضور نیروهای خارجی را در افغانستان ناکام عنوان کرده می‌گوید که جنگ با هراس‌افگنی نتوانسته در این زمینه نتیجۀ قناعت‌بخش به بار آرد.

وی خاطرنشان ساخته که حضور داعش در افغانستان آوازه‌یی بیش نیست و چنین موردی حقیقت ندارد.

اما این گفتۀ وی در مورد چگونه‌گی حضور داعش در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که از حضور این گروه در بخش‌های مختلف کشور بارها گزارش شده و دولت نیز نگرانی‌اش را مبنی بر موجودیت آن اظهار کرده‌است.