روند ثبت نام و توزیع کارت برای افغان ها در پاکستان آغاز شد

۳۱ سرطان ۱۳۹۶

بر اساس توافق وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و وزارت سرحدات و ایالت های پاکستان روند ثبت و راجستریشن افغان های فاقد مدرک و توزیع کارت های مهاجرت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از روز گذشته به طور امتحانی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از آغاز این روند امتحانی قانونمند سازی حضور مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان و شناسایی تثبیت هویت مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان میباشد.

قرار است در روز های نزدیک 25 نفر کارمند خدمات ملکی افغانستان جهت همکاری شناسایی تثبیت هویت افغان ها و نظارت از این پروسه به پاکستان اعزام گردد .

وزارت عودت و مهاجرین کشور اعلام کرد که قرار است روند ثبت و راجستریشن و توزیع کارت حدود 600 الی 700 هزار افغان های فاقد مدرک مهاجرت به صورت رسمی بتاریخ 16 اگست سال روان در 21 مرکز ثبت نام در ایالت های مختلف پاکستان رسما آغاز گردد و این روند شش ماه را در بر خواهد گرفت .

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمامی مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان میخواهد تا در این پروسه به صورت وسیع اشتراک نمایند .

افغان های که شامل کتگوری های ذیل باشد میتوانند از این پروسه مستفید گردند :

1- آنعده از مهاجرین که در گذشته قادر به رفتن به مراکز ثبت نام نبودند .

2- آنعده از مهاجرین که کارت های مهاجرت ( POR) را حین عودت به کشور تحویل دادند ولی بنا بر دلایل مختلف نتوانستند در افغانستان بمانند و در نتیجه دوباره به پاکستان برگشت نمودند .

3- کسانیکه به هر دلیل از روند ثبت نام و اخذ کارت های مهاجرت درگذشته ها باز مانده اند.

4 – کسانیکه کارت مهاجرت شان از سال 2012 بدینسو تمدید نشده و بعدا توسط اداره NADRA پاکستان باطل گردیده است .

5 – اطفال زیر سن 5 سال که در آخرین مرحله ثبت نام مهاجرین در پاکستان شامل آن پروسه نگردیده اند .

6 – آنعده از مهاجرین که توانستند شناخت کارت ( سند هویتی پاکستان ) رابدست آورند ولی باطل قرار داده شدند .

7 – آنعده از مهاجرین که شناخت کارت پاکستان را بدست دارند ولی خواستار انصراف از آن کارت ها بوده و میخواهند مهاجرت کارت داشته باشند .

قابل یاد آوریست که اکنون حدود یک میلیون 247 هزار 44 افغان دارای مدرک مهاجرت ( POR ) و حدود ۷۰۰ هزار افغان بدون اسناد مهاجرت در پاکستان به سر میبرند .

آغاز شد

افغانهای بردون مدرک

امتحانی

پاکستان

ثبت نام

رسمی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.