روز چهار شنبه “۱۸ سنبله” رخصتی عمومی است

احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستانوزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین روز چهارشنبه “۱۸ سنبله را به مناسبت چهاردهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور رخصتی عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رخصتی براساس مصوبه شماره (۴۳) مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان، صورت می گیرد.

وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با صدور اطلاعیه اعلام کرد که چهار شنبه ۱۸ سنبله ۱۳۹۴که مصادف است به روز شهادت شهید احمدشا مسعود، در کشور رخصتی عمومی می‌باشد.

۱۸ سنبله به مناسبت شهادت احمد شاه مسعود و آغاز هفته شهدا همه ساله در افغانستان رخصتی عمومی است.