رهبر جدید طالبان دستور حمله به نیروهای ناتو را صادر کرد

0,,19281682_303,00هیبت الله آخوند زاده، رهبر جدید شورشیان طالب دستور حمله گسترده به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دستور حمله گسترده علیه نیروهای ناتو در افغانستان اولین مورد هشدار رهبر طالبان علیه نیروهای خارجی و بخصوص امریکایی ها می باشد.

در تازه ترین مورد “هیبت الله آخوند زاده” رهبر جدید شورشیان طالب به افزاد تحت امرش دستور داده است که حمله گسترده ای را علیه نیروهای ناتو در افغانستان آغاز کنند.

روزنامه پاکستان، به نقل از هیبت الله آخوند زاده نوشت که رهبر طالبان با ناممکن خواندن انجام مذاکرات صلح با ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان دستور حمله به نیروهای ناتو را صادر کرد.

گفتنی است که پس از کشته شدن “ملا اختر منصور” رهبر سابق طالبان در حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین امریکایی در مرز پاکستان و افغانستان، شورای عالی طالبان کویته «هیبت الله آخوند زاده» را به عنوان رهبر، «سراج الدین حقانی» و «ملا یعقوب» را به عنوان معاونین وی انتخاب کرد.