رفع ویزای سیاسی هند

12665668_1104993586233227_92043296_nاولین اقدام در سفر رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی به دهلی نو، رفع ویزای سیاسی برای دیپلومات های افغانستان به هند بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ویکاس سواروپ، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در توئیتر خود نگاشته است که این موافقت نامه توسط داکتر عبدالله عبدالله به امضا رسیده است.

به گفته وی، این امر روابط دیپلوماتیک دو کشور را تقویت بخشیده و سهولت های دیپلوماتیک را به وجود می آورد.

در عین حال، سواروپ گفته است که داکتر عبدالله با نارندا مودی، نخست وزیر هند نیز دیدار کرده است.

از سوی دیگر، امر سینها، نماینده ویژه هند برای افغانستان نیز امضای موافقت نامه رفع ویزای سیاسی دیپلومات های افغانستان را یک گام موثر دیپلوماتیک در روابط دو کشور دانست.

گفتنی است که داکتر عبدالله تا پایان هفته روان در هند حضور خواهد داشت و در کنفرانس مبارزه با تروریزم نیز شرکت می کند.

به این ترتیب، دیپلومات های افغانستان تنها با گرفتن تکت و بدون دریافت ویزا قادر خواهند بود به هند سفر کنند.