سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

راهپیمایی مهاجران در اندونزی بر علیه جنایات داعش

resized_1326985_848همزمان با اعتراض هزاران نفری مردم در شهرهای مختلف افغانستان، مهاجرین مقیم اندونزی نیز برای دادخواهی از جنایت داعش، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعتراضاتی که از صبح دیروز (چهارشنبه) کابل را فرا گرفته بود، با محاصره ارگ ریاست جمهوری شکل جدی‌ به خود گرفت و در ۳۴ سال گذشته این تظاهرات علیه حکومت بی‌سابقه بوده است.

درهمین حال، با نوای دادخواهی مردم «کابل» مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی نیز برای اعتراض به این جنایت وحشیانه داعش به خیابان‌ها ریخته و راهپیمایی کردند.