رئیس جمهور : مرا دشنام دهید ، ملت را نه

اگر چه همواره افغانها در تبانی با همدیگر دچار چالش بوده اند و با اتکاء به هژمونی قومی هرگز روزنه گذار به سوی همگرایی ملی به روی همدیگر نگشوده اند اما با رسانه ای شدن مسئله قومیت این شکاف دارد باز تر می گردد .

به گزارش خبر گزاری خاور میانه حامد کرزی امروز طی کنفرانسی در کابل گفته است که با رسانه هایی که به دنبال تفرقه افکنی میان مردم افغانستان هستند؛ برخورد شدید و قانونی صورت خواهد گرفت. رییس جمهور کرزی طی کنفرانسی با بیان این مطلب اظهار داشت که در برخی موارد، بعضی از رسانه ها به طور علنی کوشش دارند که وحدت ملی افغانستان را تخریب نمایند.

آقای کرزی تصریح نمود: ” بعضی رسانه های ما نه همه شان، هدفمند کوشش بر این دارند که وحدت ملی را تخریب کنند؛ قوم قوم بازی، زبان و زبان بازی. اگر چه هیچ اثری سر ملت افغانستان نمی کند. والله اگر خبر شوند که چی می گویند”. وی تاکید نمود: ” ولی به حیث یک شهروند این کشور و به حیث یک مملکت و دولت و وظیفه ای که برای حفظ منافع ملت داریم؛ این را باز وظیفه خود می دانیم که با آنهایی که چی از تعصب خود و چه به وابستگی خود از بیرون تخریب وحدت ملی افغانستان می کنند؛ به مقابل شان بایستیم تا به تمام قوت قانون تطبیق شود”.

رییس جمهور کرزی خاطرنشان ساخت که در این اواخر، از سوی یکی از تلویزیون های کشور به مردم افغانستان به صورت علنی توهین صورت می گیرد. آقای کرزی بیان داشت که آنهایی که به مردم و ملت افغانستان توهین می کنند و تلاش بر تفرقه اندازی دارند؛ افغان و نماینده افغان ها نیستند؛ بلکه نمایندگی از تعصب و بدبختی خودشان می کنند.

وی خطاب به مسوولین رسانه ها گفت: ” توصیه ام به مطبوعات عزیز کشور با احترام کامل که ثابت شده است به آزادی تان داریم؛ هر چقدر که مرا دشنام می دهید بدهید. هر چقدر حکومت را بد می گویید حق هم دارید بسیار بدی ها در این حکومت است هر چه می گویید بگویید. خارجی ها را که از ترس چیزی گفته نمی توانید آنها را که صفت کرده روان اید. اما آبادی و عاید شما از همین وحدت ملی کشور است ورنه یکی تان یک ثانیه در این کابل نمی توانید که بنشینید”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *