رئیس جمهور غنی مدال عالی دولتی را به جنرال کمبل داد

غنیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مدال عالی دولتی درجه اول ستوری را  به جنرال کمبل فرمانده عمومی ناتو در کابل اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهوری غنی این مدال را طی مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری به جان کمبل فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان تفویض کرد.

در این مراسم مسئولین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و شماری از مسئولین ماموریت حمایت قاطع نیروهای ناتو نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور غنی مدال عالی دولتی درجه اول ستوری را برای جنرال جان کمبل به پاس خدمات موصوف در زمینه حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و تلاش های مشترک وی با مسئولین وزارت های دفاع ملی و امور داخله بخاطر تامین امنیت کشور، تفویض کرد.