رئیس تربیت بدنی به دادستانی کل احضار شد

۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دادستانی کل رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را بخاطر سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی به این اداره احضار کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حفیظ الله ولی رحیمی، بر اساس یک مکتوب که به دست رسانه ها رسیده، به دادستانی کل احضار شده است.

در این مکتوب که به تاریخ 20 جوزای سال روان صادر شده آمده است «قضیه سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی که ذریعه صادره شماره (823) تاریخ 24/2/1398 ریاست سارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری از حیث ارتباط غرض تحقیق و بررسی به این ریاست مواصلت ورزیده است و فعلا تحت رسیده گی این ریاست قرار دارد.»

به اساس مکتوب، در پیوند به قضیه متذکره، حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برای پاسخگویی احضار گردیده است.

دادستانی کل از منابع بشری ریاست تربیت بدنی خواسته است که در صورت برحال بودن آقای رحیمی در وظیفه، وی را به اساس فقره 2 ماده 96 قانون اجراآت جزایی به دادستانی معرفی کند.

این در حالی است که تا حال ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک موقف خود را روشن نساخته است.

آقای رحیمی در حال حاضر همراه با رئیس جمهور در لندن حضور دارد.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.