دیدن فوتبال برای زنان حرام است

۱۳ ثور ۱۳۹۴

خطیب یکی از مساجد عربستان سعودی، تماشای مسابقه فوتبال را برای زنان و دختران حرام دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روزنامه “المرصد” تأکید کرد، خطیب یکی از مساجد عربستان مدعی شد که زنان و دختران نباید مسابقه فوتبال را تماشا کنند زیرا دیدن پای برهنه بازیکنان برای زنان و دختران جایز نیست .

این خطیب عربستانی افزود : هنگامی که زن یا دختری بازی فوتبال را در تلویزیون می بیند، همّ و غمّش دیدن پای بازیکنان است، و به چیز دیگری فکر نمی کند!

این خطیب با درخواست از مردان عربستانی برای منع زنان خود از مشاهده بازی فوتبال، با لحنی تمسخر آمیز گفت: برخی از مردان به زنان خود می گویند که تو طرفدار تیم آبی پوش باش و من هم طرفدار تیم سبزپوش و همین مردان هنگامی که تیم آبی پوش برنده می شود، زنانشان را طلاق می دهند.

این مبلغ سعودی اظهار داشت: تنها نتیجه نشستن زنان و دختران جلوی تلویزیون برای دیدن بازی فوتبال ” فساد ” است، و اصولاً نگاه کردن زن به مرد بیگانه حرام است چه برسد به اینکه زن به پای لخت مرد بیگانه نگاه کند.

حرام،

دیدن،

زنان،

سعودی،

فوتبال،

مبلغ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed