دیدبان حقوق بشر: شورشیان طالب کودکان را به میدان نبرد میفرستند

355دیدبان جهانی حقوق بشر، با نشر گزارشی از افزایش حضور کودکان در میدانهای نبرد در صف شورشیان طالب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه: براساس گزارش‌ تازه دیدبان حقوق بشر، کودکان ۱۳ تا ۱۷ ساله سربازان تازه نفس شورشیان طالب در میدان های جنگ در سال گذشته میلادی حضور داشته اند.

این کودکان عمدتا کسانی هستند که در مدرسه های دینی در ولایت های شمالی کشور از جمله قندوز، تخار و بدخشان آموزش های تندروانه دینی و نظامی می‌بینند.

در این گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۱۵ از ولسوالی چاردره قندوز، صد کودک پس از آموزش‌های دینی به میدان‌های جنگ فرستاده شده اند.

این در حالیست که قوانین بین المللی حضور کودکان را در میدان های جنگ، جنایت جنگی تلقی میکند.

دیدبان جهانی حقوق بشر اما، در گزارش خود آورده است که شورشیان طالب، از سال ۱۹۹۰ به این‌سو کودکان را از سنین شش و هفت سالگی جذب و آموزش می‌دهند.

این کودکان از خانواده های فقیر بوده و معمولا بخاطر تامین خوراک و پوشاک به مدارس دینی رفته و به صفوف شورشیان طالب پیوسته اند.