دولت افغانستان، تنها آدرس گفتگوهای صلح

12784205_1037106259683827_1773469847_nشورشیان طالب تنها باید از آدرس دولت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان این مطلب را در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ابراز داشت.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که این دیدار شام دیروز در ارگ انجام شد.

در این دیدار، ابتدا کابلوف پیرامون همکاری‌های چارچوب توافقات نظامی و امنیتی و همچنان انکشاف اقتصادی معلومات ارائه کرد.

وی خطاب به شورشیان طالب گفت که آدرس برای گفتگوهای صلح فقط دولت افغانستان است و شورشیان طالب راه دیگری به غیر از این آدرس ندارند.

به گفته کابلوف، طالبان مشکلات درونی فراوانی دارند و به گروه‌های مختلف تقسیم شده اند؛ اما با وجود نمایش قدرت از توانمندی لازم برخوردار نیستند.

بنابر اظهارات نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان، روسیه از حضور تروریستان داعش در منطقه نگران است؛ اما اقدامات افغانستان جهت مبارزه با این گروه تروریستی در شرق این کشور قابل قدر است.

در عین حال رئیس جمهور غنی از همکاری‌های روسیه در بخش‌های مختلف برای افغانستان قدردانی نموده، گفت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باعث تقویت و گسترش بیشتر روابط خواهد شد.

رئیس جمهور کشور از کمک‌های نظامی روسیه که اخیراً به مقامات افغان تسلیم گردیده، تشکری نمود و به وزارت دفاع ملی هدایت داد تا در بخش نهایی شدن چارچوب توافقنامۀ همکاری‌های امنیتی با جانب مقابل هر چه زوتر اقدام نماید.