دستور محمد بن سلمان برای حذف حریری از رهبری جریان المستقبل

طبق گزارش شبکه‌ی تلویزیونی NTV لبنان ، با چراغ سبز عربستان اختلافات عمیقی میان مسئولین اصلی جریان المستقبل در مورد ادامه

طبق گزارش شبکه‌ی تلویزیونی NTV لبنان ، با چراغ سبز عربستان اختلافات عمیقی میان مسئولین اصلی جریان المستقبل در مورد ادامه رهبری سعد حریری شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخی از کادرهای اصلی جریان المستقبل همانند فواد سنیوره، اشرف ریفی و نهاد المشنوق از عدم حضور سعد حریری در لبنان و سکونت وی در فرانسه و سوء مدیریت وی انتقاد دارند. این افراد به دنبال دسیسه‌چینی برای کنار زدن سعد حریری و بدست گرفتن رهبری جریان المستقبل هستند. برای نمونه سنیوره در تلاش است در موسسات و سازمان‌های منتسب به این جریان، افراد مرتبط با خود را بر سر کار آورد و به موازات آن اشرف ریفی(وزیر دادگستری لبنان و عضو المستقبل) نیز همگام با سنیوره به دنبال صف‌آرایی جدیدی در میان اهل‌سنت از طریق آزاد نمودن عناصر تکفیری از زندان در جهت تضعیف جایگاه حریری می‌باشد. این افراد در صددند تا به روش‌های گوناگون رأی عمومی اعضای المستقبل را از سعد حریری برگردانند.

به عقیده کارشناسان سیاسی علت اصلی این وضعیت دستور محمد بن سلمان برای حذف حریری و مخالفت برخی از شاهزادگان عربستان با این دستور باز می‌گردد. وابستگی شخصیت‌های لبنانی به شاهزاده‌های مختلف سعودی موجب بروز و ظهور هر چه بیشتر اختلافات شده و هر یک از شخصیت‌های سنی لبنان سعی دارد با نزدیک کردن خود به یکی از سران عربستان خود را بعنوان گزینه برتر و جایگزین حریری مطرح نماید. البته مشکلات مالی سعد حریری در تامین هزینه جریان المستقبل نیز زمینه را برای مخالفین حریری در داخل اهل سنت لبنان بیشتر فراهم نموده است.