درگیری و زد و خورد نماینده گان در مجلس

۲۹ جوزا ۱۳۹۸

جنجال ها بر سر کرسی ریاست مجلس نماینده گان به درگیری فیزیکی و زد و خورد بین هواداران رحمانی و اصولی انجامید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امروز (29جوزا) مجلس نماینده گان، تعیین سرنوشت ریاست مجلس و چگونگی رایگیری بر سر برگه مورد منازعه (برگه نقطه دار) را به بحث گرفت.

اما گفتگوها و بحث برای ختم تنش ها بر سر ریاست و تعیین سرنوشت مجلس بعد از تنش های لفظی، شماری از اعضا بر سر رایگیری سری، به درگیری فیزیکی انجامید.

شماری از نمایندگان خواهان رایگیری سری و شمار دیگر خواهان رایگیری علنی و برخی نمایندگان دیگر خواهان رای گیری مختلط بودند؛ اما شمار زیادی از اعضای مجلس بر سر رایگیری سری توافق کردند که شماری از نماینده گان با آن مخالفت کردند.

در این بین شماری از هواداران میررحمان رحمانی اظهار داشتند که شماری از نماینده گان مجلس را به گرو گرفته اند و هر راه حلی مخالفت کرده و به دنبال تنش هستند.

در همین حال، هواداران میر رحمان رحمانی، وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند که این امر با مخالفت تند موافقان کمال ناصر اصولی روبرو شده و این تنش ها به درگیری فیزیکی در مجلس انجامید.

هرچند که بعد از این درگیری، نشرات تلویزیون مجلس متوقف شد؛ اما منابع از داخل مجلس می گویند در این درگیری شماری از نماینده گان زخمی شده اند.

تنش بر سر انتخابات رئیس مجلس بیشتر از یک ماه است که مجلس نمایندگان را به چالش کشیده است و این امر انتقادهای مردم را به دنبال داشته است.

 

اصولی

تنش فیزیکی

درگیری

رحمانی

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.