داعش یک دختر مسیحی ۱۲ ساله عراقی را زنده سوزاند

چرا داعش 16 سرکرده خود را اعدام کرد؟گروه تروریستی داعش در عراق یک دختر مسیحی ۱۲ ساله شهروند این کشور را به جرم نپرداختن مالیه زنده سوزاند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دختر ۱۲ ساله پس از سوزانده شدن بوسیله داعش در آغوش مادر جان داد اما پیش از مرگ از مادرش خواست تروریست‌ها را ببخشد.

این حادثه زمانی اتفاق افتاده است که تروریست‌های داعش به در خانه او در موصل عراق آمدند و از مادرش مالیات خواستند و آن‌ها به مادر این دختر ۱۲ ساله گفتند در صورت نپرداختن مالیات، باید در همان لحظه خانه را ترک کند.

بنا بر گزارش میرور، زمانی که مادر دختر از داعشیان خواست تا زمان بیرون آمدن دخترش از حمام به او فرصت دهند تا مالیات را بپردازد، تروریست‌ها به سمت حمام هجوم بردند و دختر را در آنجا به آتش کشیدند.

زمانی که آتش به همه جای خانه کشیده شد، این مادر و دختر توانستند فرار کنند؛ اما دختر نوجوان به دلیل شدت جراحات در بیمارستان و در آغوش مادر جان باخت. آخرین درخواست او پیش از مرگ، بخشش تروریست‌های داعش به دلیل انجام این اقدام بود.

با این حال معاون گروه حامی حقوق بشر «جاده موفقیت» در کنفرانسی در نیویارک درباره این حادثه شهادت داد و گفت داعش برای بسیاری از مادران مسیحی در مناطق تحت کنترل، اعضای مثله‌شده بدن دخترانشان را در کیسه‌های سیاه ارسال می‌کند.

او در ادامه گفت: این افراد نیز مثل ما پدران و مادرانی هستند که در جای بدی از این جهان گرفتار شده‌اند. من به آن‌ها قول داده‌ام صدایشان را به گوش همه جهان برسانم. این فریادی برای درخواست کمک است.

حدود ۲ هزار سال است که در عراق کلیسا وجود دارد. جمعیت مسیحی این کشور از ۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۴ و به دنبال تصرف بخش‌هایی از عراق بوسیله گروه تروریستی داعش، هزاران نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.