خدمات آبرسانی در ولسوالی خان آباد توسعه پیدا می کند

indexمسئولان محلی ولسوالی خان آباد میگویند که بمنظور دسترسی هر چه بیشتر مردم این ولسوالی به آب صحی ؛ دومین حلقه چاه عمیق را در این ولسوالی حفر نمودند که با تکمیل کار تخنیکی آن در کنار یکهزار و پنجصد فامیل که در حال حاضر از آب صحی استفاده میکنند صد ها خانواده دیگر شهر خان آباد نیز از سهولت دسترسی به آب صحی بهره مند خواهند شد.

 حیات الله امیری ولسوال خان آباد در گفت و گو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که برنامه خدمات آبرسانی را نه تنها در داخل شهر بل در قریجات این ولسوالی نیز روی دست دارند.

امیری می گوید: چاه دوم کارهایش تکمیل شده و کار پروژه هم تکمیل شده که تنها کار وصل چاه با برق باقی مانده است که بزودترین فرصت این کار را هم انجام میدهیم و با این کار بیشتر از یک نیم هزار فامیل که در سه یا چهار ناحیه ولسوالی خان آباد زندگی میکنند از آب صحی بهرمند خواهد شد.

مردم ولسوالی آباد از این اقدام دولت ابراز خرسندی و قدردانی میکنند و آمدن آب صحی را به خانه هایشان سبب از بین رفتن امراض میکروبی میدانند.

 احمد الله یک تن از باشنده گان ولسوالی خان آباد میگوید که دولت همیشه در صدد از میان برداشتن مشکلات مردم است .

احمد می گوید” قسمی که ما آگاه شدیم دولت تصمیم دارد تا خدمات آبرسانی را در ولسوالی خان آّباد  ارتقا ببخشد که این یک خبر بسیار خوش برای ما است و این خود نشان میدهد که دولت به حال ملت دلسوز است “

ولسوالی خان آباد در چند سال پسین شاهد انکشاف و باز سازی های چشمگیر بود ، اعمار شفاخانه ۵۰ بستر از سوی کشور آلمان ، وصل شدن این ولسوالی به انرژی برق ، احداث و قیر ریزی جاده های شهر و اطراف آن ، بازسازی ده ها باب مکتب و عملی شدن پروژه های رفاهی در بخش زراعت و همبستگی های ملی  از جمله انکشافاتی اند که دولت به همکاری جامعه جهانی و موسسات کمک کننده در این ولسوالی به اجرا گذاشته اند.