حیف و میل کمک های تخصیص داده شده به بیجا شدگان در بغلان

شماری از بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان خارج از کشور در ولایت بغلان، از روند توزیع امتیازات شان شکایت دارند و می گویند حقوق آنان حیف و میل شده است.

آنان می گویند، همه روزه بخاطر دریافت حقوق شان پشت دروازه ادارات دولتی این ولایت می آیند؛ اما بجز از سرگردانی چیزی برای شان حاصل نمی شود و مانند روزهای گذشته جواب رد دریافت می کنند.

آنان در یک گردهمایی اعتراضی در مقابل دروازه مقام ولایت بغلان، با انتقاد شدید از بی توجهی مقام های این ولایت می گویند، اگر وعده های داده شده به آنان عملی نگردد مجبور هستند که دوباره به کشورهای بیرونی مهاجرت کنند.

عبدالستار یکی ازین معترضین به خبرگزاری خاورمیانه گفت، یکماه می شود که همه روزه بخاطر گرفتن امتیازاتی که از سوی حکومت به آنان وعده داده شده است میایند؛ اما تا هنوز برای شان داده نشده و امروز و فردا گفته امتیازات شان پرداخته نمی شود.

وی می گوید، با مشکلات زیادی در زیر خیمه ها زنده گی می کنند و اما وعده داده شده حکومت که ۷ هزار افغانی است برای شان پرداخته نمی شود.

همچنان شماری از خانواده های که از حومه های شهر پلخمری در اثر جنگ های سال جاری از منازل شان بیجا شده اند، می گویند، تا کنون امتیازات آنان نیز پرداخته نشده است و از سر نوشت پول های وارد شده بنام آنان در ولایت بغلان خبری ندارند.

حاجی عبدالرحمان نماینده مردمان منطقه دندغوری، با انتقاد از بی توجهی حکومت در برابر آنان می گوید، سندهای دست داشته شان که در آن نماینده های ادارات مؤظف دولتی و والی بغلان امضا کرده است، بی نتیجه مانده و امتیازات تخصیص داده شده به آنان حیف و میل گردیده است.

وی هشدار می دهد که به زودترین فرصت به خواست و شکایت مردمانی بیجا شده و عودت کننده ها رسیده گی نشود دست به اعتراض گسترده می زنند و شاهراه کابل را می بندند.

در عین حال مقام های محلی ولایت بغلان می گویند، هیأتی گماشته شده است تا افراد باقی مانده از کمک ها را شناسایی کنند.

محمود حقمل سخنگوی والی بغلان گفت، کار سروی و توزیع پول برای این خانواده از سوی کمیته مؤظف انجام شده و اکنون نیز بخاطر رسیده گی به شکایات این افراد تاکید صورت گرفته است.

سخنگوی والی بغلان می گوید، سروی و توزیع کمک ها برای این خانواده ها تحت نظر کمیته توظیف شده صورت گرفته و در صورت موجودیت شکایت از حیف و میل شدن این کمک ها باید از جانب مردم به آنان اسناد ارایه شود.

به اساس معلومات حقمل، ۴۰ ملیون افغانی از جانب حکومت افغانستان برای بیجا شده گان داخلی در اثر جنگ ها در ولایت بغلان و عودت کننده گان از کشور پاکستان به این ولایت مواصلت کرده است که آنان این مقدار پول را برای پنج هزار خانواده در نظر گرفته اند که ازین میان برای چهار هزار خانواده توزیع انجام شده و هنوز کار شناسایی یکهزار خانواده دیگر نیز زیر کار است.

پیش ازین نیز متضررین جنگ ها از شفاف نبودن روند توزیع کمک ها برای شان انتقاد داشتند و تاکید بر حیف و میل شدن کمک ها از جانب برخی افراد درین ولایت نموده بودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *