سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

حکومت افغانستان نباید از پولهای کمکی غرب سلاح روسی خریداری کند

502434مقامات کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواسته اند، تا از پول های کمکی آنها برای نیروهای امنیتی خود سلاح روسی خریداری نکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس این موضوع را مطرح کرده است.

آقای کابلوف می گوید که حکومت افغانستان به همکاری روسیه در عرصه تخنیکی و نظامی علاقه دارد، اما کشورهای غربی با آن ممانعت می کند.

به گفته وی، این بزرگترین مانع وضع تعزیرات از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان می‌باشد.

نماینده فوق العاده رئیس جمهور روسیه می‌گوید: در بودجه حکومت افغانستان برای خرید سلاح و مهمات نظامی هیچ بودجه تخصیص داده نشده است.

این درحالی است اخیرا دولت روسیه بیش از ده هزار میل کلاشینکوف را به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرد.

نماینده روسیه در امور افغانستان اظهار داشت که: قبل از وضع تعزیرات بر روسیه، مسکو بر اساس یک قرارداد با وزارت دفاع امریکا در سال های 2012 و 2014 میلادی برای ترانسپورت نظامی افغانستان، 63 هیلکوپتر تحویل داده بود.