حکومت افغانستان در تلاش بازگشت مهاجرین است

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که حکومت برای بازگشت تدریجی و اجباری مهاجرین افغان از کشور های

dw1محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که حکومت برای بازگشت تدریجی و اجباری مهاجرین افغان از کشور های خارجی، باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هم اکنون هزاران تن از مهاجرین غیر قانونی و با مدرک افغان در کشورهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان زندگی می کنند و اخیرا تصمیم بر آن شده تا این مهاجرین به شکل تدریجی به افغانستان بازگرداننده شوند.

با این حال رییس جمهور افغانستان در جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرین افغان در کابل گفته است که حکومت برای بازگشت تدریجی، اجباری و غیر عادی مهاجرین از کشور های خارجی باید آمادگی های لازم را روی دست داشته باشد.

در جلسه کمیسیون عالی امورمهاجرین، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و اعضای کمیسیون عالی امور مهاجرین حضور داشتند.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین وعودت کنندگان گزارش کاریش را در جلسه ارایه کرد.

بر اساس گزارش وزیر مهاجرین تنها در شش ماه آغاز سال با مقایسه با سال گذشته دو برابر مهاجرین افغان به کشور بازگشت نموده اند از طرف دیگر کشور پاکستان برنامه ثبت نام حدود یک میلیون از مهاجرین افغان را آغاز نموده است.

بر اساس گزارشها بعد از سفر رییس جمهورغنی به جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین افغان نسبتا تسهیلات از سوی ایران فراهم شده و به اطفال افغان نیزحق تعلیم داده شده است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت: در خصوص تمدید کارت های مهاجرین، ثبت مهاجرین بدون اسناد، عفو و یا تخفیف محکومین، بیمه صحی و فراهم شدن تسهیلات رفت و امد برای مهاجرین (بدون فسخ اسناد ) باکشور ایران بحث و گفتگو در جریان است.

وی از پلان سروی بی جا شدگان داخلی در موقعیت اصلی و فعلی نیز خبر داد.

رییس جمهور غنی فرمان ۱۰۴ سال ۱۳۸۴ را در قبال مهاجرین ناقص خواند و بازنگری آنرا ضروری دانست، او گفت: حکومت در قبال بازگشت تدریجی، اجباری و تصادفی مهاجران باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید ونباید در نتیجه بازگشت شان نظم و خدمات اخلال گردیده و در شهر ها فشار و ازدحام بوجود اید.

آقای غنی، برای مدیریت درست پروسه عودت، ایجاد یک سیستم بیمه صحی برای مجادله با مریضی ها وتهیه خدمات صحی را مهم خوانده به وزارت صحت عامه دستور داد تا در هماهنگی با شفاخانه های بزرگ کشور و شفاخانه امنیت ملی سیستم ثابت بیمه صحی را طرح نماید.

رییس جمهور غنی به وزارت شهر سازی نیز دستور داد، تا در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره مستقل ارگان های محلی ساحات دارای قابلیت انکشاف مسکونی را بررسی نموده و تشخص نمایند که کدام شهر ها قابل گسترش میباشند و انکشاف مسکونی کدام شهر ها باید کنترول شوند.

وی ایجاد فرصت های کاری را یک ضرورت دانسته گفت: ولایت های هرات و بلخ بصورت باالفعل و ولایت های ننگرهار، فراه، نمیروز وهلمند بصورت بالقوه در عرصه تجارت، صنعت و زراعت امکانات موثر را فراهم کرده میتواند.

رییس جمهور غنی گفت: در خصوص ساخت خانه های مسکونی با شرکت های مختلف صبحت گردیده تا تشخیص شود که کدام شرکت در ساختن خانه های مسکونی قیمت و تسهیلات موثر را فراهم کرده می تواند.

او تاکید نمود که حین برگشت مهاجرین باید برای مدیریت مدارس دینی تدابیر لازم گرفته شود و بر داشتن اقدامات لازم کمیسیون جهت رسیدگی به نیازمندی های خانم های مهاجر و جوانان تحصیل کرده تاکید ورزید.

Author