حملات طالبان مسلح در ولسوالی های المار و کوهستان فاریاب عقب زده شد

FARYABحملات تهاجمی طالبان مسلح در ولسوالی المار ولایت فاریاب عقب زده شده و درین درگیری ها به طالبان مسلح تلفاتی نیز وارد شده است.

کریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب به خبرگزاری خاورمیانه می گوید این حمله طالبان مسلح که ساعت ۹ شب گذشته بالای پوسته های امنیتی ساحه بند آبگردان این ولسوالی آغاز شده بود که  با مقاومت نیروهای امنیتی عقب زده شده است.

به گفته آقای یورش طالبان مسلح ازین ولسوالی به طرف منطقه قرایی فرار کرده اند و ۲ تن شان درین درگیری ها کشته شده و ۳ تن دیگر شان جراحت برداشته اند.

سخنگوی پولیس فاریاب همچنان علاوه کرد در درگیری های یک هفتهء که در ولسوالی کوهستان فاریاب ادامه داشت ۶۵ تن از طالبان مسلح کشته شده و ۶۰ تن دیگر شان جراحت برداشته اند.

وی افزود که طالبان مسلح در حملات تهاجمی شان بالای ولسوالی های المار و کوهستان این ولایت ناکام شده و مجبور به فرار شده اند.

پیش ازین مقام های محلی در ولسوالی کوهستان از پیش روی طالبان مسلح نگرانی کرده بودند.

مقام های امنیتی در فاریاب از تامین شدن امنیت درین دو ولسوالی ابراز خرسندی می کنند و می گویند مردم هم اکنون در فضای آرام به زنده گی شان ادامه می دهند.

 

Author

About Author