حادثه خونین در ولسوالی جلریز میدان وردک بررسی می شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هیاتی را به منظور بررسی همه جانبه حادثه خونین اخیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، توظیف کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز پنجشنه هفته گذشته صدها تن از طالبان به پوسته های پولیس محلی ولسوالی جلریز ولایت میدان حمله کردند و با تصرف ۱۲ پاسگاه امنیتی، بیش از ۳۰ تن از نیروهای پولیس محلی کشتند.

در همین حال اشرف غنیبا صدور حکمی یک هیات بلند رتبه دولتی را موظف نموده است تا به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک سفر نموده، عوامل و انگیزه اصلی حادثه اخیر به طور همه جانبه مورد بررسی قرار دهد.

در این حکم به هیات وظیفه سپرده شده است که با همکاری والی، شورای ولایتی، علمای دینی، بزرگان و متنفذین قومی ولایت میدان وردک، وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز را مورد بررسی قرار داده، زیان ها و تلفات ناشی از حادثه را تثبیت و بر اساس آن به زودی گزارش خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.

همچنین جلسه شورای امنیت ملی نیز حادثه ولسوالی جلریز بحث مفصل صورت گرفت و شورای امنیت ملی این حادثه را جنایت جنگی و ضد بشری خواند و شجاعت و مقاومت پولیس محلی را مورد ستایش قرار داد.

آقای غنی در این جلسه تاکید کرد که این حمله وحشیانه بی پاسخ باقی نخواهد ماند و از سوی هم با هر گونه سهل انگاری در پیوند با این حادثه، رسیدگی صورت خواهد گرفت.

همچنان در جلسه تأکید صورت گرفت که از سربازان پولیس محلی این حادثه، دلجویی به عمل آمده و در چوکات پولیس محلی از آنان استحصال وظیفه شود.

 شورای امنیت ملی فیصله نمود که به منظور جلوگیری از تکرار همچون حوادث باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود، هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یابد و واکنش سریع به معنای واقعی عمل نموده و به اسرع وقت اقدام نماید.

 همچنان شورای امنیت ملی تاکید کرد که باید قابلیت های نیروهای امنیتی کشور بهتر شود و میکانیزمی ایجاد گردد که برای اعزام نیروهای تازه نفس در هر گوشه و کنار کشور به اسرع وقت اقدام صورت گیرد.