جنبش “انصار الله” يمن، وارد خاک عربستان شد

۱۲ حمل ۱۳۹۴

تعدادي از اعضاي جنبش انصارالله يمن به دنبال تجاوز گسترده هوايي سعودي ها به کشورشان ، وارد خاک عربستان شده و چند مرکز دولتي را در منطقه اي مرزي تصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تعدادی از اعضای جنبش انصار الله پس از ورود به ولایت جيزان که قبلاً بخشي از خاک يمن بود ولي عربستان آن را به خاک خود ملحق کرد  چند مرکز دولتي را تصرف کردند.

کاربران شبکه هاي اجتماعي فيلمي را منتشر کردند که نشان مي دهد چند موتر ارتش عربستان در اختيار انصارالله قرار گرفته و اعضاي انصارالله در مقابل يک مرکز آموزش سعودي ها شعار پيروزي سر مي دهند.

حوثي ها نوامبر ۲۰۰۹ نيز به علت حمايت عربستان از ارتش تحت امر علي عبدالله صالح رئيس جمهوري پيشين يمن براي سرکوب گروه حوثي ، وارد ولایت جيزان شدند و خسارات و تلفاتي را به ارتش عربستان وارد کردند.

“سليمان بن عبدالله” مدير کل امداد عربستان نيز دستور داده است که موترها و نيروهاي امدادي لازم به مناطق مرزي اين کشور با يمن براي انتقال ساکنان به مناطق ديگر اعزام شوند.

انصارالله،

جنبش،

عربستان

یمن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed