جمع آوری پول به شکل اجباری برای روز معلم، ممنوع است

2 اکتبر 2019

وزارت معارف کشور تاکید کرده است که هرگونه جمع آوری اجباری پول از شاگردان برای تجلیل از روز معلم، ممنوع بوده و با متخلفین برخورد جدی می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (10میزان) وزارت معارف، هر نوع جمع آوری پول به شکل اجباری از نزد شاگردان و معلمان مکاتب برای بزرگداشت از روز معلم و تهیه تحایف جداً ممنوع است.

در خبرنامه آمده است که روز معلم بر اساس فیصله رهبری وزارت معارف و کمیسیون بزرگداشت از این روز در مکاتب سراسر کشور تجلیل میشود و تاکید شده تا از این روز به شکل معنوی تحسین و نکوداشت شود.

وزارت معارف تاکید کرده است که جمع آوری پول بشکل اجباری از نزد معلمان و دانش آموزان جهت گرامیداشت از روز معلم و تهیه تحایف، جداً ممنوع است.

به نقل از خبرنامه، هدایت داده شده است تا از این روند نظارت جدی صورت گرفته و با متخلفان برخورد قانونی انجام می شود.

گفتنی است که روز معلم شنبه هفته آینده تعیین شده است.

پول

روز معلم

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.