جامعه ی بحران زده ی اردن: دانشجویان اردنی در دام مواد مخدر

۵ حوت ۱۳۹۴

Article-Photos_0010_SA-Jordan-Art1-1375849616یادداشتی پارلمانی که به امضای 18 تن از نمایندگان پارلمان اردن رسید، عبدالله النسور نخست وزیر این کشور را به اقدام فوری برای مقابله با بحران اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان دانشجویان فراخواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پیمایش میدانی انجام گرفته میان 37 هزار دانشجوی دانشگاه ملی اردن حاکی از اعتیاد شدید 16 درصد از دانشجویان به مواد مخدر و مشروبات الکی است.

نمایندگان پارلمان اردن به دنبال نگرانی ها مبنی بر انتشار این پدیده به سایر ارگان های آموزشی این کشور، بر ضرورت بررسی مجدد سیاست های حکومت و همکاری آن با سازمان های جامعه ی مدنی تأکید کردند.

در همین راستا آخرین گزارش سازمان ملی حقوق بشر اردن از افزایش پرونده های مرتبط با مواد مخدر خبر داد. رسانه های اردن نیز از انتشار اعتیاد به مواد مخدر در میان دانش آموزان مکاتب و شیوع مصرف کوکائین، قرص های روان گردان و سیگارهای ماریجوآنا به ویژه در میان دختران پرده برداشتند.

فعالان حقوق مدنی، فقدان انگیزه در میان جوانان و نوجوانان اردنی را از ریشه های اصلی رو آوردن به اعتیاد به شمار آورده اند. فساد اداری و اقتصادی، افزایش روزافزون آمار بیکاری و تمایل به مهاجرت از کشور برای ادامه ی تحصیلات علامت های سؤال بزرگی را در برابر چگونگی عملکرد دانشگاه های اردن و ارگان های دولتی این کشور که جمعیت آن بالغ بر 9 میلیون تن است می گذارد.

به گفته ی این فعالان، اولویت های خانوادگی و قومی در جذب نیرو در مؤسسات حکومتی اردن در سایه ی فساد فراگیر بدنه ی حاکم کشور یکی از اصلی ترین دلائل شیوع اعتیاد به مواد مخدر به شمار می آید.

احزاب معارضه ی اردن مسئولیت افزایش رو آوردن نوجوانان زیر 18 سال به اعتیاد را متحمل دولت این کشور نمودند.

اردن،

اعتیاد،

امضا،

پارلمان،

تحصیلان

دانشجویان،

مواد مخدر،

یادداشت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed