جاده عمومی چهلستون شهرکابل به بهره برداری رسید

جاده عمومی چلهستون ناحیه هفتم شهر کابل توسط محمد یونس نو اندیش شهردار کابل رسما به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جاده به طول ۴.۶ کیلومتر و در دو خط رفت و برگشت به هزینه ۳.۵ میلیون دالر  اسفالت شده است.

محمد یونس نو اندیش شهردارکابل میگوید« در ابتدا بودیجه این جاده ۸ میلیون دالر پیش بینی شده بود ولی با صرفه جویی که تیم جدید رهبری شهرداری روی دست گرفت بیش از ۴ میلیون دالر به پروژه های دیگر واریز شد».

شهردار کابل میگوید که کار این جاده در سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود ولی به هر دلیل تقریبا به مدت چهار سال به حالت تعلیق قرار داشت ولی پس از دو سال تلاش های شبانه روزی شهرداری کابل جاده به به پایه اکمال رسید واکنون بروی ترافیک باز است.

به گفته شهردار، کار لایتنگ جاده با چراغ های مدرن LED تا دو ماه دیگر ختم میشود ولی کار سنگفرش پیاده رو تا زمانیکه دکانداران هزینه پیش روی دکان های شان را نپردازند به تعلیق خواهد بود.

ساکنان محل تلاش های شهرداری را در خور ستایش توصیف کرده خوهان ادامه برنامه های بازسازی وبهسازی در نا حیه هفتم شهرکابل شدند.

غلام ربانی فرمولی باشنده محل ضمن سپاسگذاری از رهبری شهرداری کابل گفت« من به نماینده گی از تمام مردم ناحیه هفتم از تلاش های شبانه روزی شهرداری کابل تشکر میکنیم وامید وارم که کارهای انکشافی شهرداری همچنان در ناحیه هفتم در قمست رفع مشکلات مردم ادامه داشته باشد».

مردم محل شاکی اند که از پل گذرگاه به بالا هیجگاه مجاری دریا پاک کاری نشده و مردم محل ازاین جهت دچار مشکل هستند.

آقای نو اندیش نقش دونرهای امریکا، جاپان، ترکیه، بانک جهانی، اتحادیه اروپا وسایر دونر های بین المللی دیگر را در نو سازی وبازسازی شهرکابل موثروعمده توصیف میکند.

امین الله باشی زاده رییس شورای هم آهنگی مردمی ناحیه هفتم شهرکابل تلاش های شهرداری کابل را در خور ستایش توصیف میکند وی افزود« شکرالله را بجا میاریم که بعد از چندین سال اولین شهردارکابل آقای نو اندیش است که در ناحیه هفتم چهارده کابل، عطف توجه نموده با خدمات شبانه روزی شان که با تیم کاری شان تا ساعت های یک ودو شب که من خود شاهد بودم مصروف کاربودند».

همچنان یک صالون فاتحه خوانی زنان نیز امروز در ناحیه هفتم شهرکابل در مقابل قصر چهلستون توسط شهردار کابل تهداب گذاری شد.

نو اندیش در مورد گفت« در چهلستون متاسفانه تا حال فاتحه خانه برای خانم ها وجود نداشت، مردان اکثرا در مساجد فاتحه میگرفتند و برای خانم های جای مناسب نبود، به اثر تقاضای مردم محل تصمیم گرفتیم تا یک فاتحه خانه در چهار منزل به هزینه ۲۶ میلیون افغانی از بودیجه شهرداری کابل اعمار نماییم».

شهرداری کابل از تغییر بزرگ تا ختم سال روان خورشیدی در شهرکابل خبرداده گفت که بیش از  ۲۵۰۰ جاده های فرعی دیگر نیز تحت پلان اعمار شهرداری قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *