تهداب گذاری یک پروژه دیوار استنادی در ولایت سمنگان

18 جولای 2016

13705055_923188701124931_59818464_nپروژه دیوار استنادی در قریه آینچه مرکز ولایت سمنگان توسط محمد هاشم زارع والی این ولایت تهداب گذاری و کار آن آغاز گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد هاشم زارع والی ولایت سمنگان در محفل تهداب گذاری این پروژگفت: این پروژه مبلغ 5 ملیون و یکصدو هشت هزار افغانی هزینه دارد که از طرف برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته می شود.

این دیوار استنادی که غرض جلوگیری از تخریبات سیلاب ساخته می شود 88 متر طول و 8 متر ارتفاع دارد.

به گفته والی سمنگان با آغاز کار این پروژه، زمینه پنج هزار روز کاری برای باشنده گان درین ولایت فراهم گردیده است.

سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های از ولایت سمنگان همه ساله خساره و قربانی می گیرد، گفته می شود با تکمیل کار این پروژه صد ها منزل مسکونی از تخریبات سیلاب مصؤن می شود.

در عین حال باشنده گان قریه آینچه نیز ازین اقدام حکومت ابراز قدردانی نموده امید واری می کنند که این پروژه با کیفیت خوبی ساخته شود.

قابل یاد آوریست که باشنده گان ولایت سمنگان از عدم تطبیق پروژه های زیر بنایی بیشتر درین ولایت شکایت کرده و نبود یک راهکار منظم را در قسمت نظارت از کیفیت پروژه های تطبیق شده درین ولایت انتقاد می کنند.

باشندگان،

تکمیل،

تهداب،

سیلاب،

محمد هاشم زارع ،

نظارت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed