تنظیف کابل، نیازمند 200 سال زندگی!

۲۱ سنبله ۱۳۹۴

12000083_1028335977232322_1756356683_nبرگزاری مراسم حکومتی و عدم اجازه تردد به موترهای باربری در طول برگزاری این مراسم ها، باعث شده تا پایتخت افغانستان به شهری آلوده و مملو از زباله تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در طول پانزده روز گذشته، کابل شاهد برگزاری نشست ها و سفر مقام های عالی رتبه کشورهای همکار با افغانستان و برگزاری مراسم سالگشت ترور احمد شاه مسعود و هفته شهید بود.

طبق گزارش ها در طول این مدت، به ویژه از طرف شب، به هیچ یک از موترهای باربری اجازه تردد در سطح شهر داده نمی شد و موترهای باربری در دروازه های کابل توقف داده شده بودند.

در این بین، موترهای تنظیف شهرداری کابل که مسوولیت جمع آوری تمام زباله ها و کثافات از سطح پایتخت را دارد، نیز اجازه تردد نداشته و کابل به شهری مملو از زباله های مختلف با بو و تعفن زیاد تبدیل شده بود.

نثاراحمد حبیبی، رئیس تنظیف شهرداری کابل در گفتگو با خاورمیانه، چند دلیل را برای عدم جمع آوری زباله ها و کثافات از شهر کابل بیان کرد.

به گفته وی، مدت یک ماه، دولت هیچ تیلی برای موترهای تنظیف شهرداری در اختیار آنها قرار نداده بود و این موترها نیز نمی توانستند زباله ها را جمع آوری کنند.

از سوی دیگر، حبیبی اظهار داشت که به دلیل سفر رئیس جمهور ترکمنستان، برگزاری نشست های «ریکا» و «سام» با حضور مقام های عالی رتبه کشورهای کمک کننده و در عین حال، برگزاری سالگشت ترور احمد شاه مسعود، قهرمان ملی، تدابیر ویژه امنیتی روی دست گرفته شده بود که به همین دلیل به موترهای تنظیف اجازه تردد و کار در سطح شهر داده نمی شد.

وی اظهار داشت که در این مدت، مقدار زیادی زباله و کثافات در سطح شهر جمع شده که نیاز به وقت زیاد برای پاک کاری آن دارد.

از سوی دیگر، رئیس تنظیف شهرداری کابل در جواب سوالی مبنی بر اینکه تا چه مدت زباله های جمع شده در شهر پاک خواهد شد؛ شاید به عنوان شوخی؛ اما گفت :«صد سال، دوصد سال و در سال دوصد و یکم، زباله ها جمع شده و مشکل حل می شود.»

حبیبی در عین حال، به فرارسیدن سالگشت ترور استاد برهان الدین ربانی اشاره کرده و اظهار داشت که به این مناسبت نیز، موترهای ریاست تنظیف نمی توانند کارهای روزمره خود را به وقت آن انجام دهند که موجب جمع شدن، زباله ها خواهد شد.

همچنین منبع اظهار داشت که مشکل تیل موترها حل شده و اگر کدام برنامه ای نباشد، زباله های سطح شهر جمع آوری شده و کار به صورت عادی انجام خواهد شد.

در عین حال، مردم پایتخت از تجمع زباله و کثافات در نقاط مختلف شهر به ستوه آمده و خواهان جمع آوری هرچه عاجلتر آنها از سطح شهر هستند.

بصیر که از مکتب به خانه روان بود، به خاورمیانه گفت :«نمی دانم که این همه زباله چرا جمع شده و چرا هیچ کس به فکر جمع آوری آن نیست.»

به باور وی، اگر مسوولان شهرداری قادر به جمع آوری زباله و کثافات از سطح شهر نیستند، بهتر است که کار را به دیگری بسپارند.

این دانش آموز افزود که زباله ها، بوی تعفن آمیزی دارند که باعث آزار و اذیت مردم به ویژه کودکان می شود.

به مانند بصیر، همه پایتخت نشینان خواهان جمع آوری زباله ها از سطح شهر هستند تا صحت محیطی آنها را آسیب نرساند.

لیلا، یکتن از باشنده گان منطقه چهارقلعه چهاردهی در گفتگو با خاورمیانه می گوید :«کم خاک و گرد در آسمان کابل است که بوی تعفن زباله هم به آن اضافه شود.»

به گفته وی، اگر زباله ها زود جمع آوری نشوند، ممکن است که دیگر جایی برای تردد موترها و پیاده روها باقی نماند.

از سوی دیگر، داکتر محمد ظاهر، امر حفظ الصحه محیطی در ریاست صحت محیطی می گوید که آنها به عنوان یک ارگان همکار و ناظر با شهرداری کابل همکاری کرده و جمع آوری زباله ها مربوط آنها نیست.

وی اظهار داشت که تجمع زباله ها، باعث بروز بیماریهای گوناگون و آلوده گی صحت محیطی مردم می شود.

پیش از این نیز، کابل به عنوان یکی از پایتختهای آلوده جهان معرفی شده بود و شاید حفظ الصحه محیطی در این شهر کمترین بهایی داشته باشد که رعایت آن و بها دادن به آن، نیازمند فعالیت و کار جدی مسوولان است.

افغانستان ،

تنظیف ،

حکومتی ،

زندگی،

نیازمند ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed