تمام اسناد مربوط به انتقال برق۵۰۰ کیلوولت بررسی می شود

۳۰ ثور ۱۳۹۵

داکتر محمد همایون قیومیاولین جلسه کاری کمیسیون ملی بررسی مسیر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت امروز در کابل برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون ملی بررسی مسیر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از پل خمری الی ارغندی کابل، بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده است.

کمیسیون ملی بررسی مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت امروز پنجشنبه (۳۰ ثور) در  اولین جلسه خود پلان کاری این کمیسیون را تصویب کرد.

بر اساس این پلان کاری تمام اسناد و مدارک  نهادهای ملی و بین المللی در مورد پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ارزیابی و به بررسی گرفته می شود.

گفتنی است ریاست  کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت  را داکتر محمد همایون قیومی برعهده دارد و همچنین برنا کریمی، فیض الله ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب الله کلیمزی، استاد محمد اکبری، سید سعادت منصور نادری، عبدالستار مراد و حضرت عمر زاخیلوال عضویت این کمیسیون را دارند.

۵۰۰ کیلو ولت

انتقال برق

بررسی

برق

کمیسیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed