تلاش حماس برای نزدیکی به ج.ا.ا وممانعت کشور های عربی از این موضوع

درشبکه های اجتماعی در داخل غزه مطرح است؛ جنبش حماس پس از گذراندن مراحل مختلف در تعامل با

حماس-ترازدرشبکه های اجتماعی درداخل غزه مطرح است؛ جنبش حماس پس از گذراندن مراحل مختلف درتعامل با سایرکشورهای عربی به این نتیجه رسیده است که از ارتباط با کشورهایی مانند عربستان، قطر وامارات به هیچ امتیازی جهت مقابله رژیم اسرائیل دست نیافته است.

مسئولین این گروه دریافته اند که تنها راه نجات آنها از شرایط کنونی احیاءارتباط با ج.ا.ا به در سطح قبلی است. لیکن نفوذ عمیق ودخالت آشکار و مستقیم عربستان سعودی و قطر درامورات داخلی این جنبش بواسطۀ برخی مسئولین خودباخته این گروه همانند خالد مشعل از تحقق این موضوع جلوگیری می کنند.

برخی رهبران سیاسی حماس مصالح حقیقی جنبش حماس را فدای فعالیت سیاسی بی نتیجه وآسایش فراهم شده برای آنها در دوحه وریاض می کنند.