تفاهم نامه ساخت بند سروبی 2 به امضا رسید

۷ میزان ۱۳۹۵

علی احمد عثمانی «وزیر انرژی و آب» کشور تفاهمنامه ساخت بند سروبی 2 را با نماینده شرکت الکوزی گروپ امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهمنامه امروز 4 شنبه ( 7 میزان) با حضور رئیس جمهورغنی، وزیر مالیه، وزیر تجارت، معین وزارت انرژی و آب، رئیس شرکت برشنا در کابل به امضا رسید.

بر بنیاد این تفاهم نامه شرکت الکوزی مکلف است تا سه ماه آینده طرح تفصیلی تخنیکی پروژه را تهیه و به دسترس وزارت انرژی و آب قرار دهد.

وزارت انرژی و آب بعد از مطالعه و بررسی طرح کمپنی یاد شده قرارداد آغاز کار ساخت بند سروبی 2 را با شرکت الکوزی گروپ امضا خواهد کرد.

انجنیر علی احمد عثمانی هنگام امضای این تفاهم نامه اقدام و علاقمندی کمپنی الکوزی را که خواهان سرمایه¬گذاری و سهیم شدن در پروژه های زیر بنایی کشور شده است را ستود و از مسولیت پذیری سکتور خصوصی در برابر رسالت شان در ساخت و ساز کشور قدر دانی نمود.

آقای عثمانی گفت: “سرمایه در دست سرمایه دار  و تخنیک در دست ماست، این هردو یک “مسولیت اجتماعی” است.

وزیر انرژی و آب در بخشی دیگر از سخنان خود به مدیرت سرمایه در راستی منافع ملی اشاره نموده گفت: “داشتن سرمایه بخودی خود برای همه سرمایه داران مسولیت اجتماعی است و باید این مسولیت و این رسالت را برای رشد و انکشاف کشور به نحوی به انجام برسانند که باعث ترقی خودشان و رشد کشور و ساختن بستر برای نسل آینده شود”.

بند سروبی 2 در پائین دست سروبی 1 ساخته می شود و ظرفیت تولید 180 میگاوات برق را خواهد داشت.

به گفته امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب ساخت این بند 300 میلیون دالر هزینه می برد و برای 3600 تن زمینه کار مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می کند.

بر بنیاد معلومات اولیه پول برق این بند برای 15-20 سال متعلق به کمپنی و پس از آن به جیب دولت افغانستان واریز خواهد شد.

از برق این بند که سالانه 890 گیگاوات ساعت تولید می شود 300 هزار خانواده مستفید خواهد شد.

امضای تفاهمنامه

بند برق

سروبی ۲

غنی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.