تغییر در دکتورین دفاعی و امنیتی با توجه به خانواده قربانیان امنیتی

151106174232_rukhshana_protest_kabul_640x360_afpفعالان مدنی ضمن اینکه خواهان تغییر دکتورین دفاعی و امنیتی حکومت هستند از مقام های حکومت می خواهند تا به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی به صورت جدی رسیده گی شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فعالان نهادهای مدنی امروز (یکشنبه ۲۴عقرب) در یکی از منازل تخریب شده سربازان کشور در کابل کنفرانس خبری برگزار کردند.

ودود پدرام به نماینده گی از فعالان مدنی اظهار داشت که نیروهای امنیتی با تمام مشکلات، در راه تامین امنیت هر روز جان می دهند؛ اما بنابر دکتورین اشتباه حکومت، مقابله جدی با شورشیان صورت نمی گیرد.

به گفته وی، حکومت اراده جدی برای مبارزه با دشمن ندارد و در این راه، نیروهای امنیتی تلفات می دهد و از سوی دیگر به خانواده های آنها نیز توجهی صورت نمی گیرد.

در عین حال، فعالان جامعه مدنی با نشر اعلامیه ای، خواهان معرفی هرچه زودتر یک شخص توانمند به عنوان وزیر دفاع ملی شده و از حکومت خواستند تا دکتورین دفاعی و امنیتی خود را تجدید نظر کند.

در اعلامیه همچنین آمده است که همه مردم از اقشار و اقوام مختلف کشور حق دسترسی به وظایف و حقوق دولتی را دارند و باید در تعیین افراد، از مساوات کار گرفته شود.

این فعالان مدنی همچنین تصریح کردند که حرکت مدنی آنها بعد از سربریده شدن هفت مسافر در زابل، تا تامین عدالت خواهی ملی در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.