تغییرات پیش از انتخابات و ایجاد پستهای جدید در ارگ

۸ سرطان ۱۳۹۸

رئیس جمهور در ماه های اخیر و نزدیک به انتخابات، تغییرات زیادی در کابینه و ادارات دولتی به وجود آورده و در عین حال، پستها و مقامهای جدید نیز ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در تازه ترین اقدام، رئیس دفتر ریاست جمهوری در پست جدید وزارت دولت در امور صلح جابجا شد.

محمد اشرف غنی، امروز (۸سرطان) با صدور فرمان تازه ای سلام رحیمی را از ریاست دفتر به وزارت دولت در امور صلح ارتقا داد.

در این فرمان آمده است که آقای رحیمی می‌ تواند در جلسات کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون‌ ها و شوراهای عالی اشتراک کند.
عبدالسلام رحیمی پیش از این رهبری هیئت گفتگوکننده حکومت افغانستان را به عهده داشت.

گفتنی است که روز گذشته نیز صدیق صدیقی به عنوان سخنگوی جدید ریاست جمهوری گماشته شده بود.

ارگ

پست

جابجا

رئیس جمهور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.