تعیین نقشه راه صلح

1990032

چهارمین دور مذاکرات چهارجانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین، تا لحظاتی دیگر به میزبانی وزارت امور خارجه کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رهبری این دور از گفتگوها را نماینده افغانستان به عهده دارد.

وزارت امور خارجه می گوید که در چهارمین دور گفتگوها، زمینۀ مذاکره با طالبان، حزب اسلامى و شبکه حقانى نیز فراهم خواهد شد.

نمایندگان چهار کشور در سومین نشست گروه هماهنگی، بتاریخ ١٧ دلو در مورد «نقشه راه صلح» براى از سرگیرى گفتگوهاى رودررو با مخالفان مسلح به توافق رسیدند.

در دور گذشته گفتگوها در اسلام آباد، اعلام شد که توقع می رود تا در دور چهارم مذاکرات، تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح تعیین شود.

امیدواریها برای تعیین نقشه راه صلح در حالی در پایان گفتگوهای امروز وجود دارد که بعد از مدتها رئیس و معاونان شورای عالی صلح نیز معرفی شدند.