تروریستان و اختطاف‌گران به اشد مجازات محکوم خواهند شد

اعداممحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با فعالین مدنی و فرهنگیان ولایت هرات گفت که تروریستان و اختطاف‌گران به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور جهت افتتاح بند سلما وارد هرات شده است.

فعالین مدنی و فرهنگیان هرات پیشنهادات ومشکلات ولایت هرات را به ویژه در بخش های کمبود معلمین مسلکی معارف، تفویض صلاحیت های بیشتر به والیان، حل مشکل سرپرستی در ادارات دولتی، جلوگیری از اختطاف ها و پیگیری دوسیۀ قتل رئیس سارنوالی هرات، با رئیس جمهور شریک نمودند.

نمایندگان نهادهای مدنی و فرهنگی گفتند که تصمیم جدی حکومت باعث شد تا امروز مردم افغانستان شاهد تکمیل شدن بزرگترین پروژۀ اقتصادی باشند که این اقتدار همه را نشان میدهد. آنها از سیاست های داخلی و خارجی حکومت اعلام حمایت نمودند.

با این حال رئیس جمهور کشور گفت: در آغاز حکومت، نسبت به انتقال امنیتی باورمندی ضعیف وجود داشت، اما حالا نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از توانایی خاص برخوردار شدند و حملات بهاری طالبان را نیز دفع نمودند.

وی افزود که هر شب ۱۵ عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی راه اندازی میگردد.

رئیس جمهور کشور گفت که حکومت علیه پدیدۀ اختطاف مبارزه جدی خواهد کرد و کسانیکه مرتکب این عمل می شوند، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

رئیس جمهور غنی با تأکید گفت که دوسیۀ قتل رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات تحت بررسی قرار دارد و با جدیت کامل پیگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد که ما در عرصه اقتصادی میراث خوبی نداشتیم، با آن هم در سال گذشته در بخش عواید ملی ۲۲ فیصد افزایش داشته ایم.

او افزود که هرات صاحب برق پایدار، خط آهن و سرک میشود و این ولایت در سطح کشور نمونه خواهد شد.

رئیس جمهور کشور افزود که در بخش زراعت با کشور چین به توافق رسیدیم تا زمینۀ بازار مناسب را جهت فروش زعفران افغانستان در آن کشور مساعد سازد.