اسد ۱۶, ۱۳۹۹

تروریستان طعمه ماین خودشان شدند

index-1گروهی از تروریستان که قصد جاسازی ماین را در یک مسجد در ولایت پکتیا را داشتند؛ در نتیجه انفجار ماین، کشته شده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد عصر دیروز در قریه خوشحال خیل ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا رخداده است.

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که یک گروه تروریستان ماین گذار هنگامی که می خواستند یک حلقه ماین را در یک مسجد جاسازی کنند، طعمه این ماین شده در نتیجه انفجار، ۵ تن آنان کشته و هشت تن دیگر زخمی شد.

وزارت امور داخله می گوید که در این رویداد به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است.

در رویداد مشابه، سه ماین گذار شب گذشته در قریه کچ قلعه ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک، در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده خودشان؛ کشته شدند.