دروازه دانشگاه بامیان بسته شد

۱۶ حمل ۱۳۹۴

هزاران تن از دانش‌جویان در ولایت بامیان به خاطر نبود شرایط مناسب و فضای درست دانش‌جویی دروازۀ دانش‌گاه این ولایت را بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دانش‌جویان دانش‌گاه بامیان با راه‌ اندازی تظاهرات اعتراضی از نبود خواب‌گاه درست، خرابی اتاق‌های خواب‌گاه و نبود امکانات و محل درست دانش‌جویی شکایت دارند.

دانشجویان دانشگاه باميان می گویند، تا زماني که حکومت به خواست های ما توجه نکند، دست از تحصن بر نداشته و دروازه دانشگاه هم بسته می ماند.

تظاهر کنندگان با حمل شعارهاي؛ “ما شهروندان درجه چند هستیم؟”، “تحصیل حق ماست، دورغ بس است”، “بی توجهي بس است”، يك قطعنامه ۴ ماده‌اي را به خوانش گرفتند.

دانش‌جویان همچنان می‌گویند به دلیل نبود صنف‌های آموزشی، هزینۀ بلند جنس و اتاق‌های کرایی آنان به مشکلات زیادی سردچار اند و حکومت باید به این قضیه رسیده‌گی صورت گیرد.

اما مسؤولان دانش‌گاه بامیان می‌گویند که از دوسال به این‌طرف تجهیزات خواب‌گاه دولتی را آماده کرده‌اند اما مقداری از کار آن باقی مانده و سبب شده تا خواب‌گاه در اختیار دانش‌جویان قرار نگیرد.

دانش‌جویان در دانش‌گاه بامیان در چندبخش، دانش‌کده‌های زراعت، آموزش و پرورش، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و زمین‌شناسی مصروف تحصیل اند و شمارشان به شش هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.

بامیان،

بی توجهی،

تحصن،

دانشگاه،

دولت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed