تاکید روی تطبیق فیصلۀ کنفرانس ملی والیان

اداره مستقل ارگانهای محلی، اولین جلسۀ را به منظور تطبیق فیصله های کنفرانس ملی والیان، با اشتراک مسئولین ادارات خصوصی، امنیتی و قضایی امروز (یک شنبه) در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، در این جلسه، نماینده وزارت های داخله، مالیه، تجارت، امور زنان، دفاع و ریاست امنیت ملی حضور داشتند.

دوکتور فرید ماموندزی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی در این نشست با اشاره به فیصله های کنفرانس ملی والیان بر تقویه حکومتداری محلی، انکشاف متوازن، امنیت و هماهنگی را میان ادارات مربوطه تاکید کرد.

همچنین در این نشست تاکید شد که باید فیصلۀ کنفرانس ملی والیان  به شکل فرمان از سوی مقام ریاست جمهوری صادر شود یا در مصوبه ی شورای وزیران قرار گیرد، تا عملی نمودن آن مورد قبول تمام ادارات مربوطه قرار گیرد.

اشتراک کنندگان این نشستروی عملی شدن فیصلۀ کنفرانس ملی والیان تأکید نموده و حمایت شان را از این فیصله اعلام نمودند.

در این جلسه تأکید شد که به هر اداره وقت و زمان مشخص برای عملی شدن این فیصله تعیین شود از سوی هم هماهنگی میان ادارات مربوطه در اجرای این امر صورت گیرد.

قابل یاد آوری است که در کنفرانس ملی والیان، مشخص شدن وظایف کارهای بخش های امنیتی، قضایی و انکشافی در محلات، تفویض صلاحیت های بیشتر برای والیان، انتقال ۴۰ درصد بودجه انکشافی ادارات مرکزی به ولایات از جمله خواست های عمده والیان بود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *