تاکید دوباره بر برآورده شدن خواست برحق مردم

شیشبجنبش روشنایی بعد از نشست هیئت رهبری، بر برآورده شدن خواست برحق مردم تاکید کرده و گفتند که در صورت عدم برآورده شدن این خواست، مظاهره میلیونی ۲۷ ثور با حضور مردم انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست تازه هیئت رهبری جنبش روشنایی بعد از ظهر امروز (۲۶ثور) در مسجد رسول اکرم در غرب کابل برگزار شد.

بعد از این نشست، اعضای جنبش روشنایی اعلامیه نهم این جنبش را به خوانش گرفت.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که به شایعات توجه نکرده و ۲۷ ثور سرکهای کابل را با ازدحام عدالت خواهان پر خواهیم کرد.

در اعلامیه همچنین آمده است که تا برآورده نشدن خواست برحق مردم، تجمع ها و مظاهرات مدنی جنبش روشنایی ادامه خواهد داشت.

جنبش روشنایی همچنین تاکید کرد که در صورت برآورده نشدن خواست برحق مردم، فردا مردم در سراسر کشور به خیابان ها آمده و خواست خود را مطالبه خواهند کرد.

هرچند این گفته ها و تاکید بر مظاهره فردا یادآور شده؛ اما قرار است تا تصمیم نهایی در نشست های بعدی امروز در هیئت رهبری جنبش روشنایی گرفته شود.