اسد ۲۵, ۱۳۹۹

تاکید بر استندرد شدن محصولات داخلی

13517456_1015582695184639_2984237905167527732_oرئیس جمهور استندرد سازی و رعایت استندردهای بین المللی در تولیدات داخلی را برای استفاده ادارات دولتی مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر دیروز با شماری از صادر کننده گان میوه تازه دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا تاجران و مسولان اتحادیه صنعتکاران و اتاق تجارت مشکلات خود را بیان داشتند.

شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیه سرتاسری صنعت کاران افغانستان گفت که افغانستان بهترین میوه را دارد؛ اما امکانات برای صادرات آن اندک است و ضرورت به هماهنگی نهادها برای صادرات بهتر میوه احساس می شود.

وی یکی از بخش های عمده در صادرات میوه را میدان های هوایی کشور دانست و از رئیس جمهور خواست که در این زمینه سهولت های بیشتری فراهم گردد.

رئیس جمهور غنی بعد از شنیدن خواست ها و پیشنهادات صادر کننده گان میوه تازه گفت که مشکلات در بخش میدان های هوایی حل خواهد شد و میدان های هوایی کابل، قندهار، هرات و بلخ به اصلاحات نیاز دارد تا برای صادرات آماده گردد.

وی افزود که میدان هوایی کندز توسعه می یابد و امکانات مالی آن فراهم شده است و  همچنان در ولایات فراه و خوست نیز میدان های هوایی وجود دارد و باید صادرات هر ولایت مشخص شود تا از میدان های هوایی استفاده بهتر صورت گیرد.

در عین حال رئیس جمهور غنی از تاجران خواست تا استندردهای لازم را در اموال تجارتی شان ایجاد نمایند تا وزارت خانه ها بتوانند از تولیدات داخلی استفاده کنند.

وی خطوط آهن ترکمنستان- آقینه، ترکمنستان- تورغندی و  ایران- هرات را فرصت های خوبی برای افزایش صادرات کشور دانست.