اسد ۲۴, ۱۳۹۹

تائید شش قرارداد به ارزش ۸۶۰ میلیون افغانی

کمیسیون تدارکات ملی، ۶ قرارداد را به ارزش ۸۶۰ میلیون افغانی منظور کرد.

0,,17759357_304,00

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست‌ جمهوری در خبرنامه امروز (۱۷اسد) آورده است  که این قراردادها، در نشست کمیسیون تدارکات ملی، دو قرارداد وزارت صحت عامه نیز فسخ گردید.

در خبرنامه آمده است که، بخش اول پروژه اعمار دیوارهای احاطوی و استنادی، دروازه‌ ها، بیت‌الخلا و سیستم برق ۳۶ باب مکتب در ولایت دایکندی، تعدیل اضافه ‌کاری جهت تکمیل پروژه اعمار دیوار احاطوی و سیستم برق ۲۶ باب مکتب در ولایت کاپیسا، قرارداد مواد اعاشوی لیلیه ریاست معارف کابل، تعدیل قرارداد تدارک تیل ریاست عمومی اداره امور، قرارداد پروژه حفظ و مراقبت تاسیسات قطعات و جزوتام ‌های مرکزی و ساحوی وزارت دفاع ملی در ۷ بخش، تدارک ابزار کار و وسایل ترمیماتی طبی فرماندهی صحیه ستر درستیز و پروژه امور ساختمانی تحکیماتی ریاست انجنیری وزارت دفاع ملی بخش اول، دوم، سوم، پنجم و ششم، از جمله قراردادهای مورد تائید کمیسیون تدارکات ملی است.

خبرنامه می افزاید که کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد تدارک ۳۰ پایه ماشین ‌آلات دیالیز و ۴ پایه ماشین تقطیر آب مربوط وزارت صحت عامه را بر اساس پیشنهاد این وزارت، فسخ کرده و شرکت قرارداد کننده نیز به کمیته محرومیت معرفی شده است.

کمیسیون تدارکات ملی از ابتدای تشکیل، در جلسات مهم و هفته وار خود، قراردادهای مربوط به ادارات دولتی را پس از بررسی، مورد تائید، رد، فسخ و یا هم تعدیل قرار می دهد.