به متضررین آب خیزی های دریای آمو هیچ توجهی نشده است

13535681_10201670739286007_1465514748_n.pngباشنده گان ولسوالی های خماب و قرقین ولایت جوزجان از تخریبات آب خیزی دریای آمو در محلات شان شکایت داشته و نهادهای حکومتی را به بی بوجهی در قسمت جلوگیری این تخریبات و کمک به آنان متهم می کنند.

این باشنده گان می گویند از چندسال بدینسو خانه ها و زمین های زراعتی مردمان کناره های دریای آمو در اثر آب خیزی ها تخریب و از بین میرود اما تا کنون حکومت در قسمت جلوگیری این تخریبات هیچگونه توجهی نکرده است.

به گفته آنان از شروع سال ۱۳۹۵ تا اکنون بیش از صد منزل مسکونی و صدها جریب زمین در ولسوالی های قرقین و خماب تخریب شده و یا هم تحت تهدید جدی قرار دارد.

مجید ترکمن یک باشنده ولسوالی قرقین با انتقاد تند از بی توجهی حکومت در زمینه کمک به متضررین به خبرگزاری خاور میانه گفت:

“هیچ نهاد حکومتی و غیر حکومتی برای مردمانی که اکثر شان ترکمن هستند کمک نکرده، همه ساله دریای آمو تمام دارو ندار تعدادی از خانواده ها را از بین می برد، هم اکنون که آب خیزی ها به شدت جریان دارد اگر حکومت در راستای جلوگیری تخریبات دریای آمو تدابیر لازم را روی دست نگیرد وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در راه است”.

در همین حال عبدالقادر مالیه نمایند مردم قرقین در شورای لایتی جوزجان تخریبات قریه جات کناره های دریای آمو را بیشتر از آن که گفته شده عنوان می کند.

وی می گوید: صدها جریب زمین زراعتی مردم کاملاً از بین رفته و هم اکنون مردمان قرقین و خماب در وضعیت بدی بسر می برند.

13515416_10201670739246006_1080132161_n.png

به گفته آقای مالیه از شروع سال جاری تاکنون تنها در ولسوالی قرقین ۷۷ منزل مسکونی بگونه کامل تخریب شده، ۹۰ منزل دیگر تحت تهدیدات جدی قرار دارد و همچنان ۳۶۷ جریب زمین نیز طعمه آب دریا شده است.

گفته می شود راه مواصلاتی ولسوالی های قرقین و خماب که به مرکز ولایت جوزجان و مزار شریف منتهی می شود نیز در اثر آب خیزی ها خساره مند شده و مردمان این ولسوالی ها به مشکلات جدی روبرو شده اند.

آنان از حکومت افغانستان می خواهند که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو دیوار های محافظتی ساخته شود تا مردمان کناره های این دریا در امان بمانند و یا هم آنان به جاهای امن منتقل شوند.

در عین حال مقام های محلی ولایت جوزجان نیز تخریبات بوجود آمده ناشی از آب خیزی ها را تایید می کنند و می گویند که برای کمک به متضررین پیشنهاد های را به مقام های بالایی حکومت وحدت ملی فرستاده اند.

محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت: هیاتی متشکل از چند نهاد حکومتی غرض بررسی ضرر های وارد شده به مردمان این دو ولسوالی برگزیده شده اند.

وی می گوید پس از نظارت از ساحه تصمیم های از سوی حکومت افغانستان بخاطر رسیده گی با مردمان متضرر روی دست گرفته می شود.

گفته می شود ولسوالی قرقین با جمعیت ۳۵ هزار نفر در فاصله ۱۳۵ کیلومتری مرکز ولایت جوزجان موقعیت داشته که باشنده گان این ولسوالی همه مردمان ترکمن هستند.

Author