بند دوستی افغان – هند “سلما” هفته آینده افتتاح می شود

وزیر انرژی و آبقرار است بند سلما که معروف به بند دوستی افغان – هند مسمی شده است هفته آینده با حضور مقامات ارشد دو کشور در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات در غرب کشور افتتاح شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افغانستان پس از سالها انتظار و تحمل سختی ها اکنون راه سازندگی، انکشاف و توسعه را می پیماید و بند سلما یکی از پروژه های بزرگی است که مردم از چند دهه منتظر آن بودند و اکنون آمادهبهره برداری است.
در همین حال وزارت انرژی و آب کشور آمادگی ها را برای افتتاح بند دوستی افغان-هند روی گرفته و امروز سه شنبه (۱۱ جوزا)نشتسی را با همه ای مدیران پیشین سکتور آب برگزار و از ستایش کرد.

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در این نشست از وزیر پیشین انرژی و آب کشور “امیر محمد اسماعیل خان”، انجنیر محمد عارف نورزی و انجنیر فاروق قاضی زاده سرپرست وقت وزارت انرژی و آب صمیمانه ستایش و قدردانی نمود که در پیگیری ساخت بند دوستی افغان-هند (سلما) تلاش های جدی نموده اند.