بمباران مناطق مسکونی و زیرساخت ها در یمن توسط عربستان ادامه دارد

تجاوز عربستان سعودی به شهرها، زیر ساخت ها و منازل مسکونی در یمن همچنان ادامه دارد.

تجاوز عربستان سعودی به شهرها، زیر ساخت ها و منازل مسکونی در یمن همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از خبرگزاری رسمی یمن(سبا)، جنگنده های متجاوز عربستان روز گذشته یک بازار در شهر «عبس» در ولایت «حجه» و خانه ای در ولایت «الحدیده» را بمباران کردند.

عربستان همچنین شماری از تاسیسات دولتی و مراکز آموزشی در ولایت «تعز» را بمباران کرد که برخی از آنها به طور کامل ویران شد.

جنگنده های سعودی همچنین شهرهای «شذا»، «الظاهر« و «رازح» در ولایت صعده را نیز بمباران کردند.

نیروهای نظامی عربستان از حدود سه ماه پیش در حمایت از منصور هادی رییس جمهوری برکنار شده یمن با کمک متحدان خود مناطق مختلف این کشور را بمباران کرده اند که بر اثر آن نزدیک به سه هزار نفر کشته و هزاران نفر زخمی یا آواره شده اند.

همچنین بر اثر این حملات تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها، مدارس و خانه های مردم ویران شده است.

رژیم عربستان که با اهداف خاصی از جمله بازگرداندن رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن به حکومت صنعا این جنگ را با فریب اذهان عمومی آغاز کرد، اکنون در باتلاق یمن گرفتار شده و به هیچ کدام از خواسته های خود نرسیده است.