بزرگان ولایات مرکزی از حکم اخیر رئیس جمهور حمایت کردند

توتاپمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با شماری از بزرگان ولایات مرکزی در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار که شماری از اعضای کابینه و تعدادی از اعضای شورای ملی نیز حضور داشتند، ابتدا علیرضا شریفی و امین یکاولنگی به نمایندگی از دیگران صحبت نمودند و حمایت شانرا از حکم اخیر رئیس جمهور مبنی بر توزیع برق به ولایات مرکزی اعلام داشتند. آنان تصریح کردند که مردم ولایات مرکزی توقع دارند، تا به زودترین فرصت ممکن خانه های شان با انرژی برق روشن گردد.

سخنرانان یاده شده ضمن حمایت از برنامه های حکومت گفتند، این دیدار نتیجۀ تعامل میان حکومت و مردم است، زیرا حکومت صدای مردم را شنید و به آن توجه نمود. آنها تأکید نمودند که هیچکس حق ندارد برای دولت خط سرخ ترسیم کند.

در این دیدار داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت نموده، گفت که حکومت تلاش نموده تا از راه ممکن بتواند برق را به مناطق مرکزی انتقال دهد و بر اساس حکم رئیس جمهور بزودی کار توزیع انرژی برق به ولایات مرکزی آغاز میگردد.

در این دیدار رئیس جمهور کشور سخنرانی نمود، و در نخست سالروز تولد شهید استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی را به اشتراک کننده گان تبریک گفت.

رئیس جمهور غنی تصریح نمود که روزانه کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کلیو ولت ۱۰ الی ۱۹ ساعت کار نموده اند و نتایج دریافت های شانرا ارائه کردند. وی افزود که حکومت وظیفه دارد تا فیصله های کمیسیون مذکور را عملی نماید.

رئیس جمهور کشور گفت که امکانات مالی لازم برای آغاز کار پروژۀ انتقال برق به ولایات مرکزی موجود می باشد و بزودی کار آن آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که پروژه های زیربنایی در بخشهای مختلف ولایات مرکزی مخصوصاً سرک دوشی بامیان و درۀ صوف وهمچنان در بخش مخابرات در حال اجرا می باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که هدف اساسی ما محو نمودن فقر می باشد زیرا بدون زدودن فقر، ثبات و پیشرفت ممکن نخواهد بود. وی اضافه کرد، آنچه در گذشته فقط روی کاغذ طرح گردیده بود، امروز به عمل مبدل گردیده است.

رئیس جمهور غنی گفت که حکومتداری احساس، درک و تعهد مشترک میخواهد و همه چیز باید بر اساس احترام متقابل باشد. وی خطاب به جوانان گفت که حوصلۀ شنیدن تمام انتقادهای شما را دارم، اما قضاوت نسل جوان ما نیز باید بر حسب واقعیت ها استوار باشد.

رئیس جمهور در جریان سخنان خود گفت، امروز جای خرسندی است که ما با همدیگر پذیری کامل در مورد موضوعات مهم ملی از طریق یک گفتمان ملی با هم صحبت میکنیم.

رئیس جمهور کشور علاوه نمود که ما به خواست ها و حرکت های مدنی مردم احترام میگذاریم، چنانچه در روز تظاهرات مسؤلین امنیتی، مؤطف و مصروف تأمین امنیت مردم بودند.

در اخیر بر اساس تقاضای اشتراک کننده گان مبنی بر ایجاد کمیسیون ملی جهت بررسی ساختارهای اداری ولایات مرکزی، رئیس جمهور به آنان اطمینان داد که کمیسیون ملی در این زمینه ایجاد خواهد شد.