برداشتن تداخل وظیفوی از اهداف حکومت در چهار سال آینده است

28 ژوئن 2015

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان گفته است که از میان برداشتن تداخل وظیفوی از اهداف عمده چهار سال آینده حکومت او است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز یکشنبه احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، گزارش خویش را به رئیس جمهور ارائه نمود.

هیات اصلاحات اداری به ریاست احمد ضیا مسعود، نظریات و پیشنهادات مفصل شانرا در راستای مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی و بهبود  قابلیت ارائه خدمات ملکی مطرح نموده است.

در این گزارش در خصوص ۲۱ مورد تداخل وظیفوی توضیحات ارائه شده و برای ساده سازی ۳۱۴ موارد  تشخیص شده، معلومات ارائه گردید.

رییس جمهورغنی، از زحمات احمد ضیا مسعود و مسئولین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تشکری نموده گفت: کابینه برای ساده سازی پروسه حکومت داری نشستی را ترتیب خواهد داد و در این راستا گروپ ویژه ی را آماده و بر اساس یک پلان مشخص ضرب الاجل تعین خواهد شد.

رییس جمهور کشور قبل از عملی شدن سیستم حکومت داری برقی، آماده ساختن طرح و نقشه این  پروسه را حتمی دانست.

او بازنگری  تشکیلات  برای ساده سازی پروسه حکومت داری خوب را  یک نیاز جدی خواند و اضافه نمود که در زمان مرحوم داوود خان تمام کارمندان ادارات ملکی تعداد شان تنها از کارمندان  فعلی  ولایت هرات کمتر بودند.

رییس جمهور غنی گفت: میخواهم که صلاحیت های اداری رییس جمهور محدود و در آن قانون بیشتر حاکم شود.

وی تاکید نمود که اداره تکنالوژی معلوماتی در اولویت پروسه ساده سازی قرار گیرد.

رییس جمهور غنی در رابطه به تشخیص موارد تداخل وظیفوی،  یک قسمت کار کمیسیون را درست و بخش دیگر را مورد دقت بیشتر دانسته تاکید نمود که اهداف عمده چهار سال آینده ما تشخیص وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن تداخل وظیفوی میباشد که آغاز آن از امور زیر بنایی و ساختمانی خواهد شد.

آقای غنی خاطر نشان کرد که در تداخل وظیفوی از همه مهمتر و مشکل زا تر امور ساختمانی است و هم اکنون اکثر ادارات  همین روند ساختمانی را به پیش میبرند.

او علاوه نمود که توجه، بودجه و فساد نسبت به سایر ادارات بیشتر در همین سکتور متمرکز است و متاسفانه وظایف فرعی وزارت ها به اصلی و اصلی شان به فرعی مبدل شده است، همچنان وزارت ها و ولایات از لحاظ وظایف شان به تعریف واضح ضرورت دارند.

رئیس جمهور در خصوص تداخل وظیفوی، وزارت ترانسپورت را مورد مثال قرار داده گفت که در بخش ترانسپورت ۹ اداره دخیل میباشند و این بدان معناست که در ۹ نقطه برای  پیشرفت یک کار موانع وجود دارد. وی اضافه نمود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در آینده ضرورت جدی به بازنگری دارد.

تداخل

غنی

وظیفوی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed