سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

بدون هماهنگی سه قوه، مشکلات بیشتر در انتظار افغانستان

onvan3

رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی تاکید می کند که بدون هماهنگی سه قوه به ویژه شورای ملی و حکومت، سال آینده مشکلات بیشتر در انتظار افغانستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صبح امروز (۱۵حوت)، آخرین دور نشست مشترک شورای ملی و وزرای کابینه در ارگ انجام شد.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت در سخنانی بر هماهنگی بیشتر بین سه قوه تاکید کرده و اظهار داشت که با توجه به واقعیت های افغانستان در سال پیش رو باید این هماهنگها بیشتر شود.

به گفته وی، اگر شورای ملی و حکومت در هماهنگی با هم به مشکلات رسیده گی نکنند، این مشکلات در سال آینده بیشتر از پیش خواهد شد.

عبدالله به مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرده و اظهار داشت که نشست های مشترک دو ماهه یک مسئله حیاتی است و با حفظ نظر هرشخص باید به دنبال حل مشکلات مردم بود.

رئیس اجرائیه از اعضای شورای ملی و کابینه خواست تا در هماهنگی با هم، فرصت را از دست ندهند.

بر اساس گفته های منبع، یک قسمت عمده ناحل ماندن مشکلات، کم اطلاعی از این مشکلات است که نشست های مشترک می تواند این چالش را حل کند.

این در حالی است که فردا قرار است تا سال جدید کاری مجلس نماینده گان با نماینده گانی آغاز شود که مدت کاری شان بر اساس یک فرمان تقنینی تمدید شده است.